بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۱۰۵۱ – ۲۱۱۰۰ از ۲۷۳۷۳
اعدام: تيرباران؛ مهر، ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۹۹؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۲، ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر، ۱۳۶۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۲۸، ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شهریور، ۱۳۶۰؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ آبان ۱۳۵۸؛ دیزل آباد، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۹۳؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مهر ۱۳۹۵؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ آبان ۱۳۵۸؛ دیزل آباد، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۹۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۵؛ سقز، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ مرداد ۱۳۵۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام:
اعدام:
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ فروردین ۱۳۹۴؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ دی ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۲۷، ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۵ اسفند ۱۳۵۸؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۷، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۸۳؛ استان گيلان، ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام:
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۳، ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲ فروردین ۱۳۶۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۱ — تیر ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین، ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۲۱، ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۰؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ آذر ۱۳۶۲؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ تیر ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۳، ۱۳۶۰؛ تنکابن، استان مازندران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.