بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۹۵۱ – ۲۱۰۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ آذر ۱۳۹۰ — دی ۱۳۹۰؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۸۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۸۷؛ همدان، استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ فروردین ۱۳۹۴؛ اراک، استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۹۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مهر ۱۳۹۳؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ آذر ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۹۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ بهمن ۱۳۵۷؛ تهران، استان تهران، ايران، مدرسه رفاه
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۹۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ شهریور ۱۳۹۷؛ اراک، استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ مهر ۱۳۶۶؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ تیر ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۹۳ — اسفند ۱۳۹۳؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان ايلام، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ دی ۱۳۹۱؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۵۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: اعدام فراقضایی؛ تیر ۱۳۸۸ — مرداد ۱۳۸۸؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۵ شهریور ۱۳۶۸؛ لارناکا، قبرس
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آبان ۱۳۸۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۹۲؛ ياسوج، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، زندان مرکزی یاسوج
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۸۷؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ مهر ۱۳۶۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۳؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۳؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ بهمن ۱۳۶۰؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۹ — اسفند ۱۳۶۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.