بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۸۶۵۱ – ۱۸۷۰۰ از ۲۶۱۶۳
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۴؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مهر ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی یزد، يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ شهریور ۱۳۹۰؛ زندان سمنان، سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۸۶؛ زندان مرکزی، اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آبان ۱۳۸۵؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ خرداد ۱۳۸۶؛ داراب، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۹۶؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۹۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ شهریور ۱۳۹۰؛ قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۸۵؛ استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۴؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۸۸؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مهر ۱۳۹۵؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مهر ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی یزد، يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ اسفند ۱۳۸۱؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آبان ۱۳۹۴؛ بافت، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ شهریور ۱۳۹۰؛ شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ بهمن ۱۳۹۱؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ مرداد ۱۳۶۰؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ خرداد ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۱؛ بندر انزلی، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۸؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ خرداد ۱۳۵۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ شهریور ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ خرداد ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ مهر ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۸۵ — آبان ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ خرداد ۱۳۶۲؛ کردکوی، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ آذر ۱۳۶۱؛ چالوس، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ تیر ۱۳۶۲؛ تالش، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.