بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۹۰۱ – ۲۰۹۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ استان کرمان، ايران، رفسنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آذر ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۳؛ استان مازندران، ايران، نوشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اسفند ۱۳۹۲؛ استان سمنان، ايران، سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ خرداد ۱۳۹۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ فروردین ۱۳۹۴؛ استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران، گوگان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان خوزستان، ايران، ماهشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آبان ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ آذر ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۹۵؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۶؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ اسفند، ۱۳۸۹؛ استان کرمان، ايران، جيرفت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۸۸؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ مهر ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۹۱؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۸۷؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۸۵؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۶؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۶ — خرداد ۱۳۸۶؛ استان گيلان، ايران، بندر انزلی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۹ اسفند ۱۳۹۱؛ استان اصفهان، ايران، زندان مرکزی، کاشان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آذر ۱۳۸۲؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: حلق آویز؛ ۵ مهر ۱۳۹۶؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان قم، ايران، زندان قم، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۹۲؛ استان مازندران، ايران، زندان ساری، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ خرداد ۱۳۹۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ خرداد ۱۳۹۰؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ شهریور ۱۳۸۳؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آذر ۱۳۸۲؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ اسفند ۱۳۸۱؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ اسفند، ۱۳۸۹؛ استان کرمان، ايران، جيرفت
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان قم، ايران، زندان قم، قم
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۸۴ — آذر ۱۳۸۴؛ استان مازندران، ايران، گرگان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.