بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۹۰۱ – ۲۰۹۵۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۹۳؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۹۳؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ بهمن ۱۳۶۲؛ ايران، کرمان، استان کرمان
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ ايران، آبادان، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۸۹؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳؛ ايران، زندان قزل حصار، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲ آبان ۱۳۷۴؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۲؛ ايران، آمل، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۱؛ ايران، بابل، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۳ آبان ۱۳۶۷؛ ايران، گرگان، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، اردبيل، استان اردبيل
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۳؛ ايران، گلپايگان، استان اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۲؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ بهمن ۱۳۶۰؛ ايران، سنندج، استان کردستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ آبان ۱۳۶۷؛ ايران، رشت، استان گيلان
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ آرژانتین، بوئنوس ايرس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ ايران، سقز، استان کردستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ فروردین ۱۳۹۴؛ ايران، زندان قزل حصار، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹؛ ايران، کرج، استان تهران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۱۱ تیر ۱۳۷۳؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۴؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۳؛ ايران، کرمان، استان کرمان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ ايران، بهشهر، استان مازندران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۷؛ ايران، تهران، استان تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.