بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۹۵۱ – ۶۰۰۰ از ۲۵۵۵۸
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: ؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ آذر ۱۳۶۰؛ مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ بهمن ۱۳۶۲؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۹۷؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ آبان ۱۳۶۰؛ برازجان، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۶ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: قتل با سلاح سرد؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۷؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: قتل با سلاح سرد؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۷؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲ اسفند ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۷۵ — اسفند ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۰ — آذر ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۹۳؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۴؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اسفند ۱۳۹۷؛ شیروان، خراسان شمالی، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۱؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۶۳ — فروردین ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ خرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ مرداد ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۳؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ آبان ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۲ — آبان ۱۳۶۲؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۹۲؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ آبان ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ مهر ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.