بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۸۰۱ – ۵۸۵۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۹۲؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۱ — ۱۳۹۲؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸؛ خدابنده، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۸۶؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۴؛ لار، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۹۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آبان ۱۳۹۴؛ بافت، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۸ اسفند ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، سلماس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ دی ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۸ شهریور ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آبان ۱۳۹۰؛ بروجن، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۵؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ پادگان همدان، همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آبان ۱۳۹۵؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۴؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۹۵؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۸۹؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ دی ۱۳۹۳؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مهر ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۶ دی ۱۳۶۰؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آذر ۱۳۶۳؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ اسفند ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.