بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۴۴۵۱ – ۴۵۰۰ از ۲۶۲۴۸
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۸؛ زندان مرکزی (دستگرد)، اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۵؛ ايران، تایباد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۸۹؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ آبان ۱۳۹۶؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ بم، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۹۱؛ ايران، زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۲؛ ايران، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ ايران، سرباز، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، قزوين، استان زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۷۴؛ ايران، فسا، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، رشت، استان گيلان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ مهر ۱۳۸۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۰؛ آمل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام فراقضایی نامشخص؛ ۱۳۶۸ — ۱۳۶۹؛ گلوگاه، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ خرداد ۱۳۷۱؛ عراق، حلبچه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ آبان ۱۳۶۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۲؛ بابل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۱ مرداد ۱۳۵۸؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۶۱
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۵ تیر ۱۳۶۳؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس، استان هرمزگان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ آمل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ زندان مرکزی (دریا)، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۹ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، ايلام، استان ايلام
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ دی ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۱؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۹ اسفند ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ تیر ۱۳۶۲؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.