بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۹۰۱ – ۱۷۹۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۲؛ رودبار، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ خرداد ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ فروردین ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ دی ۱۳۶۲؛ بوکان، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۱۳۶۷ — ۱۳۶۸؛ استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۹۱؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: تيرباران؛ ۱ آبان ۱۳۶۷؛ پاوه، استان کردستان، ايران، زندان دزل آباد
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۸۶؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ مهر ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مرداد ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ بهمن ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۳ — آبان ۱۳۶۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۷ مرداد ۱۳۵۸؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ تیر ۱۳۵۸؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ خرداد ۱۳۶۲ — تیر ۱۳۶۲؛ کردکوی، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کردکوی، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۲ — تیر ۱۳۶۲؛ کردکوی، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ کردکوی، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۰؛ چالوس، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۰؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مهر ۱۳۹۳؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.