بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

مصطفی کشانی (آقایی)

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۸ آذر ۱۳۵۸
محل: اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص
اتهامات: همجنسگرایی; سرقت; در اختیار داشتن مواد مخدر; ضرب و شتم

ملاحظات

خبر اعدام آقای مصطفی کشانی (معروف به آقائی)، فرزند عباسعلی، در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ٢٠ آذر ١٣۵٨ به چاپ رسید.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی در مورد جلسه دادگاه در دست نیست جز اینکه آقای کشانی روز ۱۸ آذر ۱۳۵۸ در دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محاکمه شد.

اتهامات

بنا به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، اتهامات آقای مصطفی کشانی چنین عنوان شده است:"١ـ بلعیدن بیست سانتی گرم هروئین که بعداً در زندان هروئین‌ها را از معده خود خارج کرده و بین زندانیان معتادی که آخرین مراحل ترک اعتیاد خود را میگذراندند پخش کرده است و زحمات چندین ماهه مسئولین را از بین برده و معتادین را به حالت قبل خود برگردانده است.٢ـ انجام عمل لواط در چندین نوبت٣ـ ایراد ضرب به مأمور در حال انجام وظیفه٤ـ ایراد ضرب و جرح با چاقو در چند مرتبه٥ ـ سرقت در چندین نوبت".

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر اشاره به گزارش‌هایی می‌کنند دال بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به اتهام ارتکاب جرائم عمومی از قبیل جرائم جنسی، قاچاق مواد مخدر و غیره محکوم و همراه با محکومین غیرسیاسی دیگر اعدام می‌نمایند. شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

بر اساس گزارش روزنامه، دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان آقای کشانی را مفسد فی الارض شناخت و به اعدام محکوم نمود. آقای مصطفی کشانی عصر همان روز ۱۸ أذر ۱۳۵۸ اعدام شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید