بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۸۵۱ – ۱۷۹۰۰ از ۲۵۶۵۴
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۹۳؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۱ — مرداد ۱۳۶۱؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ مهر ۱۳۶۰؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ دی ۱۳۶۲؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۲ — شهریور ۱۳۶۲؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷؛ زندان سراوان، سراوان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آذر ۱۳۶۲؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۶؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آذر ۱۳۹۴؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۸۸؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۲؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ تیر ۱۳۹۷؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۲؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آبان ۱۳۹۲؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۹۲؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۹۵؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۶۲ — تیر ۱۳۶۲؛ شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ مرداد ۱۳۹۴؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ اسفند ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ خرداد ۱۳۷۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ تیر ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ شهریور ۱۳۹۳؛ زندان مرکزی، قزوین، استان قزوین، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۰ — آذر ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ تیر ۱۳۶۱؛ زندان شهربانی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۱؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ کاشان، استان اصفهان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.