بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۸۰۱ – ۱۷۸۵۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۱؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ ايران، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ دی ۱۳۶۰؛ ايران، بروجرد، استان لرستان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ ايران، بابل، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۳؛ ايران، مسجد سليمان، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، خوی، استان آذربايجان غربی
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ ايران، زابل، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ ايران، مريوان، استان کردستان
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران، خرم آباد، استان لرستان
اعدام: تيرباران؛ ۹ بهمن ۱۳۶۱؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ آذر ۱۳۶۱؛ ايران، مسجد سليمان، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۶۱ — فروردین ۱۳۶۲؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۶؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۷ — اسفند ۱۳۶۷؛ ايران، خمين، استان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ ايران، طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۹۳؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۱ — مرداد ۱۳۶۱؛ ايران، لاهيجان، استان گيلان
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، کرج، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۶ دی ۱۳۶۲؛ ايران، تنکابن، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۲ — شهریور ۱۳۶۲؛ ايران، تنکابن، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷؛ ايران، زندان سراوان، سراوان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آذر ۱۳۶۲؛ ايران، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۹۵؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۹۵؛ ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۸۶؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۳؛ ايران، کرمان، استان کرمان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۴؛ ايران، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ آذر ۱۳۹۴؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مرداد ۱۳۸۸؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۲؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ تیر ۱۳۹۷؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۲؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آبان ۱۳۹۲؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ ايران، رشت، استان گيلان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۸۱؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۹۲؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، بابل، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.