بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۹۵۱ – ۱۸۰۰۰ از ۲۵۵۵۸
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ خرداد ۱۳۸۱؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۹۳؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ زندان قزل حصار، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ تیر ۱۳۶۳؛ ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ آبان ۱۳۶۰؛ ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ شهریور ۱۳۶۰؛ سردشت، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ شهریور ۱۳۶۰؛ بابلسر، استان مازندران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۵ دی ۱۳۸۶؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ بابلسر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۷۹؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ خرداد ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۰؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۶ اسفند ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۲؛ قزوین، استان قزوین، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ تیر ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ زرين شهر، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آبان ۱۳۸۱؛ میدان شهید بهشتی، انديمشک، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۳؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۹۵؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ خرداد ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ فروردین ۱۳۶۳؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ تیر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ دی ۱۳۶۰؛ مرند، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۰؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.