بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۹۵۱ – ۱۸۰۰۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ اسفند ۱۳۶۱؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ کردکوی، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ مهر ۱۳۶۰؛ ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ آذر ۱۳۶۰؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ شميرانات، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه دیگر قتل خودسرانه؛ ۲۶ تیر ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قزل حصار
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ تیر ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ تیر ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام:
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۳ — مهر ۱۳۶۳؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۳؛ نهاوند، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ تیر ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۵۹؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۳؛ نهاوند، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ شهریور ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ تیر ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۹۲؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: تيرباران؛ ۲ آبان ۱۳۶۰؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۱۴ تیر ۱۳۸۶؛ تاکستان، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۳؛ نهاوند، استان همدان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.