بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۸۰۰۱ – ۱۸۰۵۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، سنندج، استان کردستان
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، سردشت، استان آذربايجان غربی
اعدام: تيرباران؛ ۸ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، بابلسر، استان مازندران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۵ دی ۱۳۸۶؛ ايران، سنندج، استان کردستان
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، بابلسر، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۷۹؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ خرداد ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۰؛ ايران، نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۶ اسفند ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ اسفند ۱۳۶۲؛ ايران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۹۲؛ ايران، قزوین، استان قزوین
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ تیر ۱۳۶۱؛ ايران، استان اصفهان
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ ايران، زرين شهر، استان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ آبان ۱۳۸۱؛ ايران، میدان شهید بهشتی، انديمشک، استان خوزستان
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۳؛ ايران، باختران، استان باختران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۱؛ ايران، استان کردستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۹۵؛ ايران، زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ خرداد ۱۳۵۹؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ايران، قائم شهر، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۸؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۴؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۳؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸؛ ايران، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: تيرباران؛ ۶ تیر ۱۳۶۷؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ دی ۱۳۶۰؛ ايران، مرند، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۰؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، ساری، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ خرداد ۱۳۶۰؛ ايران، لاهيجان، استان گيلان
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، خدا آفرین، لاريجان، استان آذربايجان شرقی
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، ساری، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: سنگسار؛ ۸ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، بابل، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، بابل، استان مازندران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، ساری، استان مازندران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.