بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۸۰۰۱ – ۱۸۰۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ بهمن ۱۳۹۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ آذر ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مهر ۱۳۷۹؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت حيدريه
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۱ مهر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ آبان ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آبان ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ مهر ۱۳۹۲؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۱؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۹ مرداد ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ مرداد ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۹؛ استان تهران، ايران، لواسانات
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اسفند ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مرکزی سلماس، سلماس
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۹۳؛ استان قزوین، ايران، زندان مرکزی، قزوین
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۹۱؛ استان سمنان، ايران، زندان شاهرود، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مرداد ۱۳۸۹؛ استان لرستان، ايران، ازنا
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ تیر ۱۳۹۷؛ استان مازندران، ايران، زندان قائم شهر، قائم شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۹۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان سمنان، ايران، زندان شاهرود، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اسفند ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۹۳؛ استان مازندران، ايران، نور

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.