بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اسناد و مدارک رسمی

سندی از دادگاه انقلاب تبریز: محکومیت به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس

دادگاه انقلاب اسلامی تبریز
بنیاد برومند
۱۳ شهریور ۱۳۸۸
مدرک رسمی

دادگاه انقلاب اسلامی تبریز حکم زیر را علیه خانم شهناز غلامی صادر کرده است. تحریک احساسات، شرکت در یک راهپیمایی و نوشتن گزارش درباره خواست های مردم آذربایجان از جمله اتهام‌هایی است که دادگاه انقلاب تبریز علیه خانم غلامی برشمرده و براساس آن‌ها او را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده است!