بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد سید محسن دماوندى

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰
محل: ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

اطلاعات در باره آقای محمد سید محسن دماوندی از یادنامه در كتاب "شهیدان ما در راه آزادى، در راه سوسیالیسم" از انتشارات راه كارگر گرفته شده است. در رژیم سابق، سال ١٣٥٢ به دلیل هوادارى از سازمان چریكهاى فدایى خلق دستگیرشد. پس از آزادى به بخش ماركسیست - لنینیست سازمان مجاهدین پیوست. در بهار سال ١٣٥٤ به هنگام دستگیرى، قصد فرار داشت كه هدف گلوله قرار گرفته دستگیر، شکنجه و به حبس ابد محكوم شد. پس از آزادى در دوران انقلاب از نخستین كسانى بود كه به سازمان کارگران انقلابی ایران، راه كارگر پیوست.

"راه کارگر" یا "سازمان کارگران انقلابی ایران" در تیرماه ١٣٥٨ اعلام موجودیت کرد. این سازمان از افرادی از گروه های مختلف چپ گرا تشکیل شد که مشی چریکی را رد کرده و طرفدار مبارزه سیاسی بودند و خود را مارکسیست ـ لنینیست، طرفدار انقلاب سوسیالیستی و حاکمیت طبقه کارگر معرفی می‌کردند. تفاوت آنها با حزب توده (حزب کمونیست طرفدارشوروی) بر سر مخالفت با جمهوری اسلامی و رهبری خمینی بود.

دستگیری و بازداشت

آقای محمد سید محسن دماوندی در مرداد ١٣٦٠ در تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. به نوشته این یادنامه، وی هویت خود را فاش نکرد و در آخرین پیامش به سازمان گفته بود "هویت خودم و ذره ‌اى از اسرار مبارزاتی ام را فاش نكرده ام. مجازاتم اعدام است و تا آخرین لحظه زندگی ام مقاومت می كنم".

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای محمد سید محسن دماوندی اطلاعی در دست نیست.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. براساس یادنامه مذکور آقای محمد سید محسن دماوندی در تابستان ١٣٦٠ با نام مستعار تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید