بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

رافیک نوشادیان كزازى

درباره

سن: ۲۴
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۸ آذر ۱۳۶۰
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران

ملاحظات

اطلاعات در باره آقای رافیک نوشادیان کزازی متولد تهران، از یادنامه در كتاب "شهیدان ما در راه آزادى، در راه سوسیالیسم" از انتشارات راه كارگرتهیه شده است. وی متولد تهران در سال ١٣٣٦ بوده، و در سال ١٣٥٩ برای ادامه تحصیل به هندوستان رفت و در همان جا به سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر) پیوست و براى شركت در مبارزات سیاسى به كشور بازگشت.

"راه کارگر" یا "سازمان کارگران انقلابی ایران" در تیرماه ١٣٥٨ اعلام موجودیت کرد. این سازمان از افرادی از گروه های مختلف چپ گرا تشکیل شد که مشی چریکی را رد کرده و طرفدار مبارزه سیاسی بودند و خود را مارکسیست ـ لنینیست، طرفدار انقلاب سوسیالیستی و حاکمیت طبقه کارگر معرفی می‌کردند. تفاوت آنها با حزب توده (حزب کمونیست طرفدارشوروی) بر سر مخالفت با جمهوری اسلامی و رهبری خمینی بود.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست. آقای رافیک نوشادیان کزازی در ٢٣ مهر ١٣٦٠ دستگیر وبه زندان اوین منتقل شد. به نوشته این یادنامه وی ملاقاتی با خانواده اش نداشت و فقط قبل از اعدام توانست با پدر و مادرش تلفنى صحبت كند.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای رافیک نوشادیان کزازی اطلاعی در دست نیست.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. آقای رافیک نوشادیان کزازی روز ٨ آذر ١٣٦٠ در زندان اوین تیرباران شد. دروصیت نامه اش که قسمتی از آن خط خورده است، خطاب به "تمام كسانى كه من دوستشان دارم" می نویسد "این آخرین صحبت من با شماست، براى همگى شما آرزوى موفقیت دارم .... پدر و مادر و خواهران خوبم صدایتان را شنیدم و راحت از دنیا می روم. دختران خوب خواهرانم، شریف و پاك زندگى كنید و هیچ ننگى را نپذیرید. زندگى با ننگ هیچ رجحانى بر مرگ ندارد".

تصحیح و یا تکمیل کنید