بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

خدیجه ارفع

درباره

سن: ۲۴
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲
محل: شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

از کودکی و در خانواده برای حفظ استقلالش تلاش کرده بود. بعدها نیز به داشتن استقلال رأی شهرت داشت و در میان دوستانش محبوبیت داشت.

اطلاعات در باره خانم خدیجه ارفع از طریق یکی از هم‌دانشکده‌ایهای وی به امید ارسال شده است. توضیحاتی در باره زندگی خانم ارفع در کتاب "شهیدان ما در راه آزادی، در راه سوسیالیسم" نیز آمده است.

خانم ارفع در سال ١٣٣٨ در نورآباد ممسنی در یک خانواده سنتی متولد شد. پدرش آخوند ده بود. وی رنجهای زیادی برده بود تا بتواند استقلال خود را در خانواده به دست آورد. پیش از انقلاب ١٣٥٧ برای تحصیل در دانشکده علوم اجتماعی به تهران رفت. دوست هم‌دانشکده‌ای خانم ارفع نقل می‌کند: "روز اول مهر ۱۳٥٦ که خانم ارفع به دانشگاه آمد، با غرور لباس محلی قشقائی به تن داشت و گیس بافته بلند. لهجه شیرین محلی‌اش را بعدها هم حفظ کرد."

خانم ارفع استقلال خود را در گروه هم که بود، حفظ کرد. اهل انتقاد بود و چون و چرا. بعد از انقلاب به راه کارگر پیوست و در فعالیتهای تبلیغ و توزیع اعلامیه‌ها و نشریات گروه نقشی فعال داشت. بعد از بسته شدن دانشگاه‌ها به شیراز بازگشت وفعالیتش را با شاخه شیراز گروه راه کارگر ادامه داد. در آنجا با آقای چنگیز احمدی ازدواج کرد. خانم خدیجه ارفع با سادگی و صفایش محبوب همه دوستان و همبندیهایش بود. همسر وی نیز اعدام شد.

"راه کارگر" یا "سازمان کارگران انقلابی ایران" در تیرماه ١٣٥٨ اعلام موجودیت کرد. این سازمان از افرادی از گروه‌های مختلف چپگرا تشکیل شد که مشی چریکی را رد کرده و طرفدار مبارزه سیاسی بودند و خود را مارکسیست – لنینیست، طرفدار انقلاب سوسیالیستی و حاکمیت طبقه کارگر معرفی می‌کردند. تفاوت آنها با حزب توده ( حزب کمونیست طرفدارشوروی) بر سر مخالفت با جمهوری اسلامی و رهبری خمینی بود.

دستگیری و بازداشت

خانم ارفع همراه همسرش در بهار ۱۳٦۱ درشیراز دستگیر شد. اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت او در دست نیست. به نقل از همبندیهایش وی را شکنجه کرده بودند.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه خانم خدیجه ارفع اطلاعی در دست نیست.

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

خانم ارفع در سال ۱۳٦۲ در شیراز اعدام شد. از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست.

 

تصحیح و یا تکمیل کنید