بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

حمیده منافی دریان

درباره

سن: ۲۳
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰
محل: تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: جرم ضد انقلاب نامشخص

ملاحظات

اطلاعات در باره خانم حمیده منافى دريان بر مبنای مصاحبه با یکی از بستگان ایشان تهیه شده است.

خبر اعدام خانم منافی (سازمان مجاهدین خلق ایران) در ضمیمۀ شمارۀ ۲۶۱ نشریۀ مجاهد، چاپ سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۴ نیز به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروه‌های سیاسی مخالف رژیم بوده‌اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳۶٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

وی متولد ۱۳۳۹ در تهران و از هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران بود. وی دانشجوی مدرسه عالی پارس بود. برادر ۱۷ ساله او، فرهاد، در مواجهه با پاسداران که برای دستگیری وی به منزل عمویش آمده بودند، با نارنجک خودکشی ‌کرد. پاسدارن همچنین عمويش را دستگير و به مدت ۵ سال زندانی کردند.

سازمان مجاهدین خلق ایران در سال ۱۳۴۴ پایه گذاری شد که از نظر ایده‌ئولوژی، تشکیلاتی مذهبی و معتقد به اصول و مبانی اسلام بود. این سازمان، با تفسیری انقلابی از اسلام به مبارزه مسلحانه علیه رژیم محمد رضا شاه پهلوی (١٢٩٨- ١۳۵٩) اعتقاد داشت و مارکسیسم را به عنوان روشی علمی برای تحلیل اقتصادی و اجتماعی از جامعۀ ایران می‌پذیرفت و در عین حال، اسلام را سرچشمه الهام فرهنگ و ایده‌ئولوژی خود می‌دانست. در دهه ١۳۵٠، زندانی شدن و اعدام بسیاری از کادرها باعث تضعیف سازمان مجاهدین شد. در سال ١٣۵۴ این سازمان با یک بحران ایده‌ئولوژیک عمیق مواجه شد که در طی آن تعداد زیادی از کادرهای سازمان به نقد و نفی اسلام پرداختند و، پس از حذف فیزیکی چند تن از کادرها و تصفیه اعضای مسلمان، مارکسیسم را به عنوان ایده‌ئولوژی خود برگزیدند. این اقدام در سال ۱۳۵۶ منجر به انشعاب و ایجاد بخش مارکسیست لنینیست سازمان مجاهدین خلق شد. در بهمن ماه سال ١٣۵٧، رهبران زندانی سازمان مجاهدین که هنوز معتقد به ایده‌ئولوژی اسلامی بودند، همراه با دیگر زندانیان سیاسی، آزاد شدند و به بازسازی سازمان و عضوگیری پرداختند. پس از استقرار جمهوری اسلامی، مجاهدین که رهبری آیت الله خمینی را پذیرفته، و به دفاع از انقلاب اسلامی برخاسته بودند، حضور در ارگانهای حکومتی و شرکت فعال در حیات سیاسی جامعه را در دستور کار خود قرار دادند. در دو سال اول انقلاب، آن‌ها هواداران بسیاری، به ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها، یافتند ولی تلاششان برای کسب قدرت سیاسی، چه از طریق انتصاب توسط مقامات و چه از طریق انتخاب توسط مردم با مخالفت شدید رهبران جمهوری اسلامی روبه رو شد.*

 

دستگیری و بازداشت

به گفته مصاحبه شونده، خانم منافى دريان در یک خانه تیمی دستگیر ‌شد و به زندان اوین انتقال ‌یافت. مسئولان به بهانه اين كه آنان اسم‌شان را نگفته بودند، اجازه ملاقات با خانواده‌اش ندادند.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه خانم منافى دريان دريان اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. وی از داشتن وکیل مدافع محروم بوده است.

حکم

به گفته مصاحبه شونده، وقتی پدر خانم حمیده منافى دريان در سال ۱۳۶۱ برای گرفتن نشانی از دخترش به زندان اوین مراجعه ‌کرد، لاجوردى رئیس زندان به او گفته دخترش اعدام شده، و پاكتى حاوى ۱۵۰ تومان به دست پدر داد. به گفته مصاحبه شونده، به دختران جوان قبل از اعدام با خواندن صيغه تجاوز می كردند، چرا كه بر طبق قوانین شرعی باكره را نمی توان اعدام كرد. آن ۱۵۰ تومان مهريه‌ى دخترش بوده است.

تصحیح و یا تکمیل کنید