بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

حمیدرضا خوشنام

درباره

سن: ۲۱
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۳ مرداد ۱۳۶۰
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی

ملاحظات

روابط عمومی زندان اوین اعدام آقای حمید رضا خوشنام، فرزند رضا، و ١١ نفر دیگر را به خبرگزاری پارس اعلام کرد. این خبر در روزنامه کیهان و روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ١۴ مرداد ماه ١٣۶٠ به چاپ رسید. خبر اعدام آقای او در نشریه "پیکار" شماره ١٢٠ (٧ مهر ١٣۶٠)، لیست "شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" منتشر در سایت اینترنتی اندیشه پیکار و همچنین ضمیمه شماره ۲۶۱ نشریه مجاهد (۱۵ شهریور ۱۳۶۴) که شامل نام ١٢٠٢٨ نفرست که اعدام یا کشته شده‌اند، نیز منتشر شده است.

آقای خوشنام ٢١ ساله و از اعضای گروه "مبارزان راه آرمان کارگر" بود که بعد از ادغام این گروه در سازمان پیکار، فعالیت خود را در این سازمان ادامه داد. او کاندید عضو سازمان پیکار و مسئولیت ارشد و عضویت در حوزه محلات جنوب تهران را به عهده داشت (نشریه پیکار). برادرش مجید رضا خوشنام هم در همان سال تیرباران شد.

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳۵۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را "سوسیال امپریالیست" و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروههای دیگر موسوم به "خط سه" به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳۶۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که همزمان بود با موج سرکوب گروههای مخالف رژیم. ضربات ناشی از این سرکوبها و انشعابات منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید به طوری که دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

دستگیری و بازداشت

بر اساس نشریه پیکار، آقای حمید رضا خوشنام در یورش عوامل رژیم جمهوری اسلامی به چاپخانه‌ها و برخی از مراکز دیگر سازمان پیکار در تابستان ١٣۶٠ دستگیر شد. اطلاعات دیگری در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت وی در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

آقای حمیدرضا خوشنام به "قیام" یا "اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی" (به ترتیب در روزنامه کیهان و جمهوری اسلامی) متهم شد.

در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمی‌شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می‌شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

دادگاه انقلاب اسلامی مرکز آقای حمید رضا خوشنام را به اعدام محکوم کرد. طبق نشریه مجاهد، آقای خوشنام در ١٣ مرداد ١٣۶٠ در زندان اوین تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید