بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

مسعود ایاذی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۱۲ آبان ۱۳۶۰
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: محاربه با خدا، رسول خدا و نايب امام زمان; طرفداری از گروه‌های چريکی مخالف نظام; افساد فی‌الارض; شرکت در درگیری با برادران پاسدار و بسیجی; نگهداری اسلحه; شرکت در خانه‌های تیمی; بمب‌گذاری

ملاحظات

خبر اعدام آقای مسعود ایاذی فرزند محمد امین و ۳ نفر دیگر به تاریخ ۱۲ آبان ماه ١٣٦٠ در روزنامه کیهان به چاپ رسید. متن اطلاعیه در رابطه با اعدام، مشخصات و جرائم آنان از سوی روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفت.

خبر این اعدام در ضمیمه ی شماره ی ۲۶۱ نشریه ی مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۴ نیز به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروههای سیاسی مخالف رژیم بوده اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳۶٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده اند.

سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳۵۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را "سوسیال امپریالیست" و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم می‌دانست و با تمامی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروههای دیگر موسوم به "خط سه" به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳۶۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که همزمان بود با موج سرکوب گروههای مخالف رژیم. ضربات ناشی از این سرکوبها و انشعابات منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید. بطوریکه دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

ااتهامات عنوان شده علیه آقای مسعود ایاذی "شرکت فعال در جنگهای کردستان و همکاری چشمگیر با احزاب کومله و دمکرات، شرکت مستقیم در ترور آقای جمشیدی رئیس کمیته منطقه، شرکت در ایجاد خانه های تیمی در مهاباد و انجام عملیات تروریستی که اغلب منجر به شهادت رسیدن عده زیادی از برادران پاسدار و ارتشی گردیده و حمل و نگهداری مقادیر متنابهی اسلحه و مهمات جنگی" اعلام گردید.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز آقای مسعود ایاذی، "محارب با خدا و رسول و باغی بر امام و مفسد فی‌الارض" شناخته و به اعدام محکوم گردید و حکم صادره در شب 13 آبان ماه ۱۳۶۰ در محوطه زندان اوین تهران، به مورد اجراء گذارده شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید