بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۵۵۱ – ۲۶۰۰ از ۲۶۱۶۳
اعدام: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۹۱؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۹۴؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ شهریور ۱۳۹۰؛ قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۹۶؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۸۱؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ آبان ۱۳۹۶؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آذر ۱۳۸۷؛ زندان کازرون، کازرون، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۶ — ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ قزوین، استان قزوین، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۹۴؛ میاندورود، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۹۱؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ جيرفت، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۸ — خرداد ۱۳۸۸؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۹۵؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ آبان ۱۳۹۱؛ نيريز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۸۹؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ورامين، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۸۹؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۹۵؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۲؛ شاهرود، استان سمنان، ايران، زندان شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ آذر ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۱ — ۱۳۹۲؛ زندان سمنان، سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۹۱؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۸۶؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۸۷؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ شهریور ۱۳۸۷؛ زندان سمنان، سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ دی ۱۳۸۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۲؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۹۲ — خرداد ۱۳۹۲؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۵، ۱۳۹۰؛ شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۹۰؛ شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ اسفند ۱۳۶۱؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۹۵؛ زندان نوشهر، نوشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۰ تیر ۱۳۵۹؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آذر ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ اسلام آباد، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۱ — دی ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ لنگرود، استان گيلان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.