بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد ایزدشناس

درباره

سن: ۳۱
ملیت: ايران
مذهب: بدون باور مذهبی
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ کشته‌شدن: آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰
محل: بابل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

اطلاعات در باره آقای محمد ایزدشناس از کتاب سیاووشان "یادواره جان باختگان حزب رنجبران ایران" نوشته باقرمرتضوی تهیه شده است. آقای محمد ایزدشناس، پدر یک فرزند، متولد ١٣٢٩در بابل، فعالیت های سیاسی را از سال ١٣٤٩آغاز کرد ودو سال بعد به عنوان هوادارچریک های فدائی خلق دستگیر و زندانی شد. سال ١٣٥٤آزاد شد، اما بار دیگردر سال ١٣٥٦چند ماه زندانی شد. از١٣٥٨ به حزب رنجبران پیوست و سال بعد نیز مدت کوتاهی زندان بود و پس از آزادی به تدارک مبارزه مسلحانه با رژیم جمهوری اسلامی پرداخت.

خبر این اعدام همچنین در ضمیمه ی شماره ی ۲۶۱ نشریه ی مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۴ به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروههای سیاسی مخالف رژیم بوده اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳۶٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده اند.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست. آقای محمد ایزدشناس در سال ١٣٦٠در چالوس دستگیر و زندانی شد. بر اساس منبع مذکور وی در زندان تحت شکنجه های شدید بوده است.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای محمد ایزدشناس اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

از مدارک ارائه شده علیه متهم اطلاعی در دست نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. آقای محمد ایزدشناس در آذر ماه ١٣٦٠تیرباران شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید