بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۲۰۱ – ۲۲۵۰ از ۲۵۵۵۸
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۴ دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ خرداد ۱۳۹۳؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸؛ جاده کرمان - باقرآباد، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ فروردین ۱۳۵۸؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ آذر ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۹۴؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ آبان ۱۳۶۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ خرداد ۱۳۵۸؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ آذر ۱۳۶۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ خرداد ۱۳۸۱؛ سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۹ مرداد ۱۳۸۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳؛ زندان زابل، زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ دی ۱۳۶۰؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۸۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ دی ۱۳۵۹؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۰؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی گرگان، گرگان، استان گلستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۸۲
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۸۷؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۸۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ مهر ۱۳۷۶؛ کاشان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ دی ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۹۹؛ زندان گنبد کاووس، گنبد کاووس، استان گلستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ تیر ۱۳۶۳؛ رشت، استان گيلان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.