بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۸۵۱ – ۲۰۹۰۰ از ۲۷۳۷۳
اعدام: تيرباران؛ مهر، ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۸۰ — آذر ۱۳۸۰؛ مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۲۱، ۱۳۶۰؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۸۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۳۰ مرداد ۱۳۵۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ آبان ۱۳۶۰؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ خرداد ۱۳۸۸ — تیر ۱۳۸۸؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱ آبان ۱۳۷۵؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۸۵؛ نور، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۲ دی ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: قتل فراقضایی؛ ۲۷ بهمن ۱۳۶۶؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۷، ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی، ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۴، ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:
اعدام:

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.