بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۰۵۱ – ۸۱۰۰ از ۲۶۱۶۳
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ آذر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ آذر ۱۳۶۰؛ ماهشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ شهریور ۱۳۵۸؛ خرمشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ آذر ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۲ — اسفند ۱۳۶۲؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مهر ۱۳۶۷؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مهر ۱۳۶۷؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۵۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ دی ۱۳۶۱؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۰ تیر ۱۳۷۵؛ عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۹ دی ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ شهریور ۱۳۵۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۹؛ زندان زابل، زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ آبان ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۹۱؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ تیر ۱۳۶۰؛ لنگرود، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۸؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۴ شهریور ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ مهر ۱۳۶۲؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ تیر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۸ خرداد ۱۳۹۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ تیر ۱۳۵۸؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مرداد ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ فروردین ۱۳۶۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.