بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۸۰۱ – ۲۰۸۵۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ ايران، زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ دی ۱۳۹۹؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۳؛ ايران، چابهار، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۳؛ ايران، زندان سراوان، سراوان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان ایرانشهر، ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۲؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۱؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳؛ ايران، زندان مرکزی یاسوج، ياسوج، استان کهگيلويه و بويراحمد
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ آبان ۱۳۶۲؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ دی، ۱۳۸۱؛ ايران، قزوين، استان زنجان
اعدام: تيرباران؛ ۹ بهمن ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ آبان ۱۳۶۰؛ ايران، قزوين، استان زنجان
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۱؛ ايران، رشت، استان گيلان
اعدام: تيرباران؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ تیر ۱۳۶۱؛ ايران، سرخس، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ ايران، تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آبان ۱۳۹۳؛ ايران، قائم شهر، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۳ — شهریور ۱۳۶۳؛ ايران، کرج، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۱؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۴؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ ايران، کرج، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ تیر ۱۳۶۱؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵؛ ايران، خرم آباد، استان لرستان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۳؛ ايران، بم، استان کرمان
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۳ بهمن ۱۳۶۰؛ ايران، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، رامسر، استان مازندران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۸۶؛ ايران، زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۸۹؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۸۹؛ ايران، زنجان، استان زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۸۹؛ ايران، زنجان، استان زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مهر ۱۳۸۷؛ ايران، زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، اراک، استان مرکزی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ تیر ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۹۳؛ ايران، سنندج، استان کردستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، استان همدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۵ بهمن ۱۳۶۳؛ ايران، ملاير، استان همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۲؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ خرداد ۱۳۵۹؛ ايران، همدان، استان همدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ آبان ۱۳۶۷؛ ايران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ فروردین ۱۳۹۴؛ ايران، زندان قزل حصار، تهران، استان تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.