بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۴۰۰۱ – ۴۰۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۷۵ — اسفند ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ آبان ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۴ آبان ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ تیر ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ آبان ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۴ خرداد ۱۳۶۱؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ مرداد ۱۳۶۱؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان باختران، ايران، باختران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۴ شهریور ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ آذر ۱۳۶۰؛ استان کرمان، ايران، کرمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان باختران، ايران، باختران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۸۶؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ مهر ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳ شهریور ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان مازندران، ايران، رامسر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۹۸؛ استان هرمزگان، ايران، زندان میناب، ميناب
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ آبان ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ آبان ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، نوشهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ خرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، میدان فردوسی، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۷۹؛ استان خوزستان، ايران، انديمشک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۶۷؛ استان کردستان، ايران، بیجار
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۷۹؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ مهر ۱۳۶۱؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، گچساران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۹۸؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.