بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۶۰۱ – ۲۶۵۰ از ۲۶۳۰۴
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۱ — دی ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ لنگرود، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۸۴؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ آبان ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۵۹؛ گنبد کاووس، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ شهریور ۱۳۶۰؛ بندر گز، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ آمل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آمل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۷ مرداد ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ تیر ۱۳۶۳؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۲؛ باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ آبان ۱۳۶۱؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۶ مرداد ۱۴۰۰؛ هتل گولی سلیمانیه - فلکه شیخ محمود، اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۲؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ تیر ۱۳۸۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، خیابان زهره
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ آبان ۱۳۹۸؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ سقز، استان کردستان، ايران، پادگان سقز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ شهریور ۱۳۶۰؛ ساری، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ نوشهر، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ رودسر، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ قزوین، استان قزوین، ايران، زندان مرکزی (چوبیندر)
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۹ بهمن ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ دی ۱۳۹۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مرکزی (دریا)

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.