بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۶۰۱ – ۲۶۵۰ از ۲۶۲۷۹
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۸۴؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۸۷؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۶۱؛ استان باختران، ايران، باختران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ آبان ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۵۹؛ استان مازندران، ايران، گنبد کاووس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بندر گز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، آمل
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان مازندران، ايران، آمل
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۷ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ تیر ۱۳۶۳؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران، باختران
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ آبان ۱۳۶۱؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ استان کردستان، ايران، سنندج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ مرداد ۱۴۰۰؛ اربيل، عراق، هتل گولی سلیمانیه - فلکه شیخ محمود
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ دی ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ تیر ۱۳۸۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، خیابان زهره، تبريز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ آبان ۱۳۹۸؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، پادگان سقز، سقز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، نوشهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان گيلان، ايران، رودسر
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ استان قزوین، ايران، زندان مرکزی، قزوین
نحوه کشته‌شدن: نحوه ديگر اعدام؛ ۲۹ بهمن ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ دی ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، پاکدشت
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.