بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۰۰۱ – ۱۶۰۵۰ از ۲۵۳۶۴
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۳ — مهر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۶۳ — دی ۱۳۶۳؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۲ — بهمن ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۹ مهر ۱۳۶۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ آذر ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ دی ۱۳۹۴؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۸؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ خرداد ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۷ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۵ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۹۲؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۹ تیر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ تیر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲ مهر ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ دی ۱۳۶۲؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۶ خرداد ۱۳۵۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان مازندران، ايران، رامسر
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان سمنان، ايران، سمنان
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۳ — آذر ۱۳۶۳؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مهر ۱۳۹۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.