بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۱۵۱ – ۱۱۲۰۰ از ۲۶۳۳۵
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۷؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۱ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۲؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، استان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، استان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۰؛ ايران، بابل، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ دی ۱۳۵۸؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ ايران، گرگان، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران، زنجان، استان زنجان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲؛ عراق، کمپ اشرف، الخالص
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، بهشهر، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۱؛ ايران، بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، بندر گز، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، بهشهر، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ ايران، آمل، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ بهمن ۱۳۶۰؛ ايران، آمل، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، کميته مشترک توپخانه، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ ايران، کرج، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ بهمن ۱۳۶۱؛ ايران، بندرعباس، استان هرمزگان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، کرج، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۹۸؛ ايران، زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ تیر ۱۳۹۶؛ ايران، گرگان، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ اسفند ۱۳۸۵؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۸؛ ايران، رشت، استان گيلان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، بابل، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۷ — فروردین ۱۳۶۸؛ ايران، گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۳؛ ايران، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۱ شهریور ۱۳۶۱؛ ايران، استان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ ايران، زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۳ مرداد ۱۳۵۹؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.