بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۷۵۱ – ۵۸۰۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، رامسر، استان مازندران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ آرژانتین، بوئنوس ايرس
اعدام: تيرباران؛ ۹ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، ساری، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، بندر عباس، استان هرمزگان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۸۹؛ ايران، زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳۰ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، دزفول، استان خوزستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۸ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ ايران، قارنا، استان کردستان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۷ آبان ۱۳۹۳؛ ايران، زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ فروردین ۱۳۶۲؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مرداد ۱۳۶۲؛ ايران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، قزوین، استان قزوین
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۶۳ — تیر ۱۳۶۳؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ خرداد ۱۳۹۳؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ بهمن ۱۳۶۷؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، دهدشت، استان کهگيلويه و بويراحمد
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۶۴؛ ايران، کرمان، استان کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ شهریور ۱۳۸۱؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۲؛ ايران، باختران، استان باختران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۲ — شهریور ۱۳۶۲؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، کرمانشاه، استان کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ دی ۱۳۶۰؛ ايران، شوشتر، استان خوزستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، سنندج، استان کردستان
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ اتريش، وين
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۹۷؛ ايران، زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ آرژانتین، بوئنوس ايرس
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۸۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران، رودسر، استان گيلان
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.