بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۷۵۱ – ۵۸۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: تيرباران؛ ۶ مرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۹؛ استان قزوین، ايران، زندان مرکزی، قزوین
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۶۳ — تیر ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ خرداد ۱۳۹۳؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ بهمن ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، دهدشت
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۶۴؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ شهریور ۱۳۸۱؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۲ — شهریور ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ مرداد ۱۳۶۰؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ دی ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، شوشتر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ وين، اتريش
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رودسر
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۸۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۶ شهریور ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۹۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، طبس
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۵ مرداد ۱۳۹۳؛ استان فارس، ايران، میدان پیام، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ تیر ۱۳۹۱؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آذر ۱۳۹۱؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱ شهریور ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مهر ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۸۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، سراب
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند، ۱۳۸۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت حيدريه
اعدام: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۹۷؛ خراسان جنوبی، ايران، زندان طبس، طبس
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۱؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.