بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۷۵۱ – ۸۸۰۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مهر ۱۳۹۰؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مهر ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۸۸؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آذر ۱۳۹۸؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۸۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۸۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۹۴؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۹۴؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ مرداد ۱۳۶۳؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ آبان ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ تیر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۰؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ مهر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۶۷؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ بهمن ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۱ — مهر ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۸۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲ آذر ۱۳۶۰؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ آذر ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۴ آبان ۱۳۶۴؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۰؛ ياسوج، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۴؛ بوکان، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ آذر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ دی ۱۳۶۰؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ دی ۱۳۹۳؛ دستگرد، استان اصفهان، ايران، زندان دستگرد
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ مرداد ۱۳۵۸؛ پاوه، استان کردستان، ايران، زندان دزل آباد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.