بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۱۵۱ – ۱۶۲۰۰ از ۲۵۶۵۴
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ فروردین ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۹۶؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۲ آبان ۱۳۶۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ اردستان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ اسفند ۱۳۶۱؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۰ — آبان ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ آبان ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ تربت جام، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۹ آبان ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۸۹؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ فروردین ۱۳۹۴؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ مهر ۱۳۶۰؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ تیر ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۹؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آبان ۱۳۶۲؛ رودبار، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ اردستان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ بهمن ۱۳۶۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ دی ۱۳۶۰؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲۴ خرداد ۱۳۷۱؛ استانبول، ترکيه
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۳ — دی ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آذر ۱۳۹۳؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ اسفند ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ تیر ۱۳۹۷؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ آبان ۱۳۶۰؛ قوچان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ تیر ۱۳۹۳؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۴ مرداد ۱۳۶۰؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۹۳؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۳ — اردیبهشت ۱۳۶۳؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۳ — اردیبهشت ۱۳۶۳؛ رودبار، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آبان ۱۳۹۸؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.