بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۳۸۰۱ – ۳۸۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ دی ۱۳۶۷؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۳؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ تیر ۱۳۵۸؛ خرمشهر، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹؛ قم، استان قم، ايران، زندان قم
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۷۵ — بهمن ۱۳۷۵؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مهر ۱۳۶۰؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۹ مهر ۱۳۶۰؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ آبان ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۰؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۰ شهریور ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
اعدام: تيرباران؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۰ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ خرداد ۱۳۹۶؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۵؛ خمين، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ آبان ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ آذر ۱۳۶۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۹۲؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۹؛ ورامين، استان تهران، ايران، زندان خورین
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۵ شهریور ۱۳۵۹؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ شهریور ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ مرداد ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۷ خرداد ۱۳۵۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.