بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۴۴۰۱ – ۴۴۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مرداد ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ شهریور ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ زابل، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۹۴؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۵۸؛ سر پل ذهاب، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳۰ دی ۱۳۶۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۵۸؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ماکو، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۰؛ ماکو، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۸۷؛ قم، استان قم، ايران، زندان قم
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۶۰؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۱؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۵۹؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۷؛ تنکابن، استان مازندران، ايران، زندان نشتارود، نشتارود
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ شهریور ۱۳۹۱؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۵۸؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۹۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ دی ۱۳۹۰؛ سمنان، استان سمنان، ايران، زندان سمنان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۵ مرداد ۱۳۹۳؛ شيراز، استان فارس، ايران، میدان پیام
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۹۳؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مهر ۱۳۹۲؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۸؛ قم، استان قم، ايران، زندان قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۳؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ شاهرود، استان سمنان، ايران، زندان شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۴؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ شهریور ۱۳۹۲؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۳؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آبان ۱۳۹۵؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آبان ۱۳۹۵؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۸؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.