بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۷۰۱ – ۲۰۷۵۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۹۰؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زابل
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۱، ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۳ — آبان ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۹ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۲۸، ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، فسا
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ دی ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، چالوس
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ آذر ۱۳۵۸؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۹؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۷؛ خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۷؛ خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۷؛ خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۸۱؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ آذر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ استان فارس، ايران، آباده
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ دی ۱۳۹۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان سراوان، سراوان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۹۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان ایرانشهر، ايرانشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، زندان مرکزی یاسوج، ياسوج
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ آبان ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ دی، ۱۳۸۱؛ استان زنجان، ايران، قزوين

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.