بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۶۰۱ – ۲۰۶۵۰ از ۲۵۵۵۸
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۶، ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مهر ۱۳۸۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۸۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۳، ۱۳۶۰؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۸۴؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۲۲، ۱۳۶۱؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۲۱، ۱۳۶۰؛ آستارا، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۵؛ خميني شهر، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ خرداد ۱۳۹۴؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۴؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ تیر ۱۳۵۸؛ آباده، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ تیر ۱۳۶۲ — مرداد ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۲، ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ تیر ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۴، ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۲۰، ۱۳۶۰؛ بهشهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۲۰، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۲۰، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ دی ۱۳۹۴؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۱؛ استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ شوشتر، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه دیگر اعدام فراقضایی؛ ۳۱ فروردین ۱۳۶۰؛ مقابل دانشگاه تهران، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ فروردین ۱۳۵۸؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مرداد ۱۳۸۷؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۲، ۱۳۶۰؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۹، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ دی ۱۳۵۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.