بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۲۰۱ – ۱۶۲۵۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ شهریور ۱۳۹۶؛ استان کرمانشاه، ايران، اسلام آباد غرب
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ تیر ۱۳۵۹؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۵ مرداد ۱۳۹۳؛ میدان پیام، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۴؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۹۳؛ زندان دریا، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ آذر ۱۳۶۰؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: تيرباران؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: تيرباران؛ ۲ آذر ۱۳۶۰؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مهر ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ مهر ۱۳۶۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ آذر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ آذر ۱۳۶۰؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۸؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مهر ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ استان گيلان، ايران، رودسر
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۲ — بهمن ۱۳۶۲؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ میدان فلسطین، ساوه، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ فروردین ۱۳۶۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ فروردین ۱۳۶۹؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ آذر ۱۳۶۰؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۹ — ۱۳۸۰؛ آباده، استان فارس، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.