بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۵۰۱ – ۲۰۵۵۰ از ۲۵۵۳۱
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۸۸؛ زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۸۸؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۹؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۸۱؛ زندان شاهرود، شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: قتل؛ ۱۳ شهریور ۱۳۶۵؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۰، ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۵۹؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ شهریور ۱۳۵۹؛ چالوس، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آذر ۳، ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۲، ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۲۹، ۱۳۶۰؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۷، ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۳؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱، ۱۳۶۰؛ فسا، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۸۸؛ زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۲، ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۷، ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱، ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳، ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۲۷، ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ اردیبهشت ۱۶، ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.