بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۴۰۱ – ۱۶۴۵۰ از ۲۵۶۰۷
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، قزوين، استان زنجان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۵ مرداد ۱۳۹۳؛ ايران، میدان پیام، شيراز، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۴؛ ايران، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۹۳؛ ايران، زندان دریا، اروميه، استان آذربايجان غربی
اعدام: تيرباران؛ ۳ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، قزوين، استان زنجان
اعدام: تيرباران؛ ايران، قزوين، استان زنجان
اعدام: تيرباران؛ ۲ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، قزوين، استان زنجان
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ ايران، مسجد سليمان، استان خوزستان
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۰ — بهمن ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مهر ۱۳۶۲؛ ايران، باختران، استان باختران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، مسجد سليمان، استان خوزستان
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ مهر ۱۳۶۲؛ ايران، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ آذر ۱۳۶۲؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: تيرباران؛ ۲ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، بهبهان، استان خوزستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۸؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مهر ۱۳۶۲؛ ايران، باختران، استان باختران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ ايران، رودسر، استان گيلان
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۲ — بهمن ۱۳۶۲؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ دی ۱۳۷۴ — بهمن ۱۳۷۴؛ ايران، میدان فلسطین، ساوه، استان مرکزی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ فروردین ۱۳۶۹؛ ايران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، کرمان، استان کرمان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، شيراز، استان فارس
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ ايران، ايلام، استان ايلام
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ فروردین ۱۳۶۹؛ ايران، باختران، استان باختران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
اعدام: حلق آویز؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ ايران، گرگان، استان مازندران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، باختران، استان باختران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۹ — ۱۳۸۰؛ ايران، آباده، استان فارس
اعدام: حلق آویز؛ ۷ خرداد ۱۳۸۲؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ ايران، بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران، جهرم، استان فارس
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ ايران، بهبهان، استان خوزستان
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ شهریور ۱۳۶۲؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۱ — آبان ۱۳۶۱؛ ايران، تهران، استان تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ ايران، رشت، استان گيلان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.