بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۴۰۱ – ۱۶۴۵۰ از ۲۷۳۷۳
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ مهر ۱۳۹۴؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۸۸؛ زندان قم، قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آذر ۱۳۹۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۹۱؛ زندان سمنان، سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آذر ۱۳۹۳؛ جغتای، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ آذر ۱۳۸۹؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ شهریور ۱۳۹۳؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ شهریور ۱۳۹۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ خرداد ۱۳۸۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ زندان بابل، بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ خرداد ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۹۶؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۰؛ زندان سمنان، سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۸۹؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۳؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۹۴؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۹۴؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۲؛ زندان سمنان، سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۱ — ۱۳۹۲؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ دی ۱۳۹۴؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ خرداد ۱۳۸۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۳ — ۱۳۹۴؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۹۶؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مهر ۱۳۹۲؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۳۸۹؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ زندان گرمسار، گرمسار، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مهر ۱۳۹۵؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۸۵؛ بم، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۸۶؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ خرداد ۱۳۸۸؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ تیر ۱۳۹۰؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۸۸؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۸۸؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۳؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.