بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۵۰۱ – ۱۶۵۵۰ از ۲۵۵۳۱
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۹۲؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آذر ۱۳۹۲؛ زندان سمنان، سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ زندان ایرانشهر، ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۸۹؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ زندان زرند، زرند، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ دی ۱۳۸۵؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۴؛ اقلید، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۸۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ آذر ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۹۱؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آبان ۱۳۹۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۹۶؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۱ — ۱۳۹۲؛ زندان سمنان، سمنان، استان سمنان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۹۱؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۸۷؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ خرداد ۱۳۶۷ — تیر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۵؛ زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ دی ۱۳۶۱؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۳؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۹۱؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۶۰؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۸۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۱ — شهریور ۱۳۶۱؛ استان اردبيل، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷؛ کوی سنجک، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ شهریور ۱۳۶۰؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ شهرضا، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ تیر ۱۳۶۲؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۰ — آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.