بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۳۰۱ – ۱۶۳۵۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۷؛ استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ مهر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، گنبد کاووس
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۳۶۰ — مرداد ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، فسا
اعدام: تيرباران؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲ آذر ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، ماهشهر
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: تيرباران؛ ۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ تیر ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۶؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ فروردین ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ خرداد ۱۳۸۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ فروردین ۱۳۹۹؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۰ — ۱۳۸۱؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ آبان ۱۳۶۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ آبان ۱۳۶۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ آبان ۱۳۶۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ فروردین ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۸۲؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۹؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۹۶؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، گچساران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ شهریور ۱۳۹۶؛ استان کرمانشاه، ايران، اسلام آباد غرب
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، مسجد سليمان
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ تیر ۱۳۵۹؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۵ مرداد ۱۳۹۳؛ استان فارس، ايران، میدان پیام، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۴؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان دریا، اروميه

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.