بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۳۰۱ – ۱۶۳۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۰؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۱ — مهر ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ شهریور ۱۳۷۲؛ آنکارا، ترکيه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ آذر ۱۳۷۳؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان خوزستان، ايران، ماهشهر
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۲ فروردین ۱۳۷۵؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ آبان ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ مهر ۱۳۸۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ دی ۱۳۶۷ — بهمن ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، آمل
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳۱ مرداد ۱۳۷۰؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ آبان ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مهاباد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۸۲ — تیر ۱۳۸۲؛ استان خوزستان، ايران، خرمشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۰؛ استان زنجان، ايران، قزوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ آذر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۸۳؛ استان زنجان، ايران، قزوين
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳ بهمن ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، نيشابور
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ آذر ۱۳۶۰ — دی ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ مهر ۱۳۵۸؛ استان مازندران، ايران، بابل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳؛ استان مازندران، ايران، زندان آمل، آمل
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ دی ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ بهمن ۱۳۷۸؛ استان تهران، ايران، شهر ری
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۹ دی ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، رامسر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۱ آذر ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۸۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۸۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۲ تیر ۱۳۶۸؛ وين، اتريش، لینکه بانگاسه، پلاک ۵

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.