بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۶۵۱ – ۸۷۰۰ از ۲۵۵۵۸
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ مرداد ۱۳۶۳؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ آبان ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ تیر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۰؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ مهر ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۶۷؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ بهمن ۱۳۶۰؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ بهمن ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۷۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۱ — مهر ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۸۶؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲ آذر ۱۳۶۰؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ آذر ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۴ آبان ۱۳۶۴؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۰؛ ياسوج، استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ آذر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ دی ۱۳۶۰؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ دی ۱۳۹۳؛ زندان دستگرد، دستگرد، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۹ مرداد ۱۳۵۸؛ زندان دزل آباد، پاوه، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۹۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۸ اسفند ۱۳۶۰؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ شهریور ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.