بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۷۷۰۱ – ۷۷۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: تيرباران؛ ۲ آذر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ خرداد ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ فروردین ۱۳۶۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۰؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ آبان ۱۳۷۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ تیر ۱۳۹۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، اهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ مرداد ۱۳۵۹؛ استان کرمان، ايران، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ دی ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ دی ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ شهریور ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان گيلان، ايران، لنگرود
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۹ خرداد ۱۳۶۱؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: تيرباران؛ ۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۹۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، طبس
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، بهبهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ آذر ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۸۹؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی، قم
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ شهریور ۱۳۹۳؛ استان مازندران، ايران، محمود آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۸۳؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۹۲؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ شهریور ۱۳۹۶؛ استان ايلام، ايران، ايلام

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.