بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

خسروشاهی

درباره

ملیت: ايران
مذهب: اسلام

مورد

تاریخ کشته‌شدن: نامعلوم
محل: تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

گزارش در مورد آقای خسروشاهی را یکی از همبندیهای همسر او از طریق فرم الکترونیکی برای امید فرستاده است. همسر وی به همراه دختربچه دو ساله‌‌اش در سالهای ١٣٦٢و ١٣٦٣ در اوین بازداشت بوده است. یکی از خواهران آقای خسروشاهی هم که در سالهای ۱۳٦٠ و ۱۳٦۱ در زندان قزل حصار بود، دچار بیماری شدید روانی شد. خواهر دیگر او در بند ٢٤٠ بالا در زندان اوین در سال ۱۳٦٠ و ۱۳٦۱ زندانی بود. آنها همه از وابستگان به سازمان مجاهدین خلق بود.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت آقای خسروشاهی در دست نیست.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای خسروشاهی اطلاعی در دست نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. آقای خسروشاهی احتمالاً در سال ١٣٦١ یا ٦٢ اعدام شد.

تصحیح و یا تکمیل کنید