بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۷۷۵۱ – ۷۸۰۰ از ۲۵۵۳۰
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۸۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۸۹؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ شهریور ۱۳۹۶؛ ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۹۸؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ آبان ۱۳۹۶؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۶؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مهر ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مهر ۱۳۸۸؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۹ آذر ۱۳۹۲؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۹۵؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۸۶؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی گرگان، گرگان، استان گلستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۹؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۸۹ — اسفند ۱۳۸۹؛ جيرفت، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آذر ۱۳۸۵؛ خراسان جنوبی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ دی ۱۳۹۱؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۴؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ آبان ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۶ — ۱۳۸۷؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ دی ۱۳۹۳؛ يزد، استان يزد، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آذر ۱۳۸۵؛ خراسان جنوبی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۲ — ۱۳۸۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۹۵؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ خرداد ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۹۲ — خرداد ۱۳۹۲؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۸۹؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۹۴؛ شهر بابک، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ شهریور ۱۳۹۰؛ قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۸۴؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۸۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ گرگان، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۹۲؛ زندان رشت (لاکان)، رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۹۴؛ زندان قزلحصار، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ شهریور ۱۳۶۰؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ شهریور ۱۳۶۰؛ ايلام، استان ايلام، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شهریور ۱۳۶۳ — مهر ۱۳۶۳؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ تیر ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ آبان ۱۳۶۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.