بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۴۹۵۱ – ۵۰۰۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۸۸؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ آبان ۱۳۹۲؛ زندان ساری، ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۸۸؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۶ — ۱۳۸۷؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۸۲؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۴؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۷؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۸۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۹۴؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ دی ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی سلماس، سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ دی ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۵ اسفند ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آذر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ اردیبهشت ۱۳۶۱ — خرداد ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ بهمن ۱۳۵۹؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ مرداد ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۹۷؛ زندان مرکزی، اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ مهر ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مرداد ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ شهریور ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۴ شهریور ۱۳۶۳؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ بهمن ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ آبان ۱۳۶۲؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۱ — دی ۱۳۶۱؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ آبان ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مياندوآب
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مياندوآب
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.