بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۴۹۵۱ – ۵۰۰۰ از ۲۵۵۳۷
اعدام: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۹۶؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ مرداد ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ دی ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۹۱؛ استان کرمان، ايران، بافت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ آذر ۱۳۹۱؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۸۹؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۹۱؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ استان سمنان، ايران، زندان شاهرود، شاهرود
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ آبان ۱۳۹۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ شهریور ۱۳۹۰؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۹۵؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مهر ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ مرداد ۱۳۸۹؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ خرداد ۱۳۹۵؛ استان فارس، ايران، اقلید
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ مرداد ۱۳۸۴؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۸۴؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ تیر ۱۳۹۲؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ دی ۱۳۹۴؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، شبستر
اعدام: حلق آویز؛ بهمن، ۱۳۸۹؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: قتل با سلاح گرم؛ ۲۳ مهر ۱۳۸۴؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۹۵؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مرداد ۱۳۹۴؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مهر ۱۳۹۰؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آذر ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۷ آبان ۱۳۹۲؛ استان مازندران، ايران، زندان ساری، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ مهر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۸۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۶ — ۱۳۸۷؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۸۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۴؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۷؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۸۶؛ استان فارس، ايران، شيراز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.