بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

امیر باقرپور

درباره

ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۶ اسفند ۱۳۹۳
محل: زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل

ملاحظات

خبر اعدام آقای امیر باقرپور در وبسایت خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۹ اسفند۱۳۹۳ماه منتشر شد.

دستگیری و بازداشت

از جزئیات دستگیری و بازداشت آقای باقرپور اطلاعی دردست نیست.

دادگاه

از جلسه یا جلسات دادگاه آقای باقرپور اطلاعی در دست نیست

اتهامات

اتهام آقای باقرپور قتل بوده است. از جزئیات اتهام اطلاعی در دست نیست.

در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. 

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای باقرپور موجود نیست.

دفاعیات

از دفاعیات آقای باقرپور اطلاعی در دست نیست.

حکم

آقای امیر باقرپور در تاریخ ۶ اسفندماه ۱۳۹۳ در زندان عادل آباد شهر شیراز به دار آویخته شد. از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی دردست نیست.

تصحیح و یا تکمیل کنید