بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

علی کوه‌بنائی

درباره

سن: ۴۱
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۴ خرداد ۱۳۸۲
محل: اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: سرقت مسلحانه

ملاحظات

خبر اعدام آقای علی کوه بنایی در سایت اطلاع رسانی اصفهان در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۲ و خبر دستگیری و محکومیت وی در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۷۹ منتشر شد.

دستگیری و بازداشت

بر مبنای خبر روزنامه اطلاعات و به نقل از فرمانده ناحیه انتظامی کرمان، آقای کوه بنایی و همدستانش  با هماهنگی ناحیه انتظامی کرمان و اصفهان دستگیر و تحویل اداره آگاهی اصفهان شدند.  بر مبنای همین منبع تاریخ دستگیری این افراد به دلیل رعایت مصالح کاری و تحقیقاتی پرونده و جلوگیری از افشای عملیات و کسب اطلاع متهمین فراری اعلام نشده بود.

دادگاه

این پرونده در شعبه‌ چهار دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت. اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه آقای کوه بنایی در دست نیست.

اتهامات

 اتهامات آقای کوه بنایی "سرقت مسلحانه، راهزنی، شرارت، تیراندازی به سمت مامور بانك ملی شعبه‌ كهندژ، حمل و نگهداری دو قبضه سلاح كلاشینكف و داشتن سابقه کیفری" گزارش شده است.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

مدارک ارائه شده علیه آقای کوه بنایی، «اعترافات» خود او و پیدا شدن «مستندات غیر قابل انکار» در مخفیگاهش بوده است. (روزنامه اطلاعات)

سازمانهای بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

از دفاعیات آقای علی کوه بنایی اطلاعی در دست نیست.

حکم

دادگاه آقای علی کوه بنایی را محارب شناخت و در تاریخ ۲ مهر ۱۳۸۰ حکم اعدام صادر کرد. این حکم در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۱ به تایید دیوان عالی کشور رسید. وی در۴ خرداد ۱۳۸۲ در سه راه رهنان اصفهان به دار آویخته شد. 

تصحیح و یا تکمیل کنید