بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

وحید لعلع آبادی

درباره

سن: ۳۳
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
محل: زندان قزل حصار، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: اتهام نامعلوم

ملاحظات

خبر اعدام آقای وحید لعلع آبادی و دو نفر دیگر، در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۳ در سایت فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران انتشار یافت. در این گزارش شش نفر اعدام شده‌اند اما نام سه نفر منتشر شده است. آقای لعلع آبادی متاهل و دارای یک فرزند بود. در روز ۲۷ بهمن ماه، خانواده او و دیگر متهمین در مقابل زندان قزل حصار تجمع کردند و خواهان توقف اعدام عزیزانشان شدند.

دستگیری و بازداشت

آقای لعلع آبادی ۵ سال در زندان بسر برد. اما اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت وی در دست نیست. هم چنین بنا بر گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، او و ۵ زندانی دیگر در روز ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۳ از سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه آقای لعلع آبادی در دست نیست.

اتهامات

از اتهامات آقای لعلع آبادی اطلاعی در دست نیست.

 مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای لعلع آبادی نیست.

 دفاعیات

از دفاعیات آقای لعلع آبادی اطلاعی در دست نیست.

حکم

آقای وحید لعلع آبادی، در روز ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۳ در زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شد.

 

تصحیح و یا تکمیل کنید